لوله (pipe):

سایز و یا قطر اسمی به شکل زیر تقسیم بندی شده است :

آخرین سایز فرد موجود ۵ ﺍﻳﻨﭻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﺩ .

– قطر واقعی OD تا سایز ۱۲ اینچ با NPS متفاون بوده و از سایز ۱۲ اینچ به بالا با NPS برار می گردد.

– به سطح مقطع  Bore می گویند.

– در تعاریف سایز را با NPS عنوان می کنند ولی در محاسبات OD واقعی را در نظر می گیرند.

-در مقابل فشار و دما  ID کوچک و بزرگ می شود.

ضخامت :

ضخامت ها ویا به نوعی  schedule  به طور کلی به شکل زیر و یا با درج مقدار واقعی مشخص می گردند:

۵ , ۱۰, ۲۰, ۳۰, ۴۰, STD, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS

برای لوله های Stainless Steel جلوی Sch حرف  S درج میگردد   مانند   :  ۵S- 10S-40S-80S

مشخصه STD به معنای Standard می باشد.

مشخصه XS  به معنای Extra Strong می باشد.

مشخصه XXS به معنای Extra Extra Strong می باشد.

جنس:

جنس لوله ها به طور کلی به شکل زیر تقسیم بندی میشوند :

جنس مطابق با   ASTM   :

شماره هایی که با A   شروع می شوند فلزات پایه آهنی می باشند مثل A105, A106, A333 و شماره هایی که با B,C,D,E شروع می شوند غیر فلزات (غیرآهنی) مثل B162, B333.

می توان جزئیات را از Note 57, 59 ASME B31.3 Appendix A, Table A استخراج نمود.

جنس لوله:

به طور کلی جنس هایی که با آن لوله میسازند به شرح زیر میباشد :

نحوه تولید

نحوه تولید به دو صورت Seamless ﻭ Welded انجام می پذیرد.

قیمتSeamless  تقریبا  دو برابر ﻧﻮع welded بوده ولی اکثر سازندگان بزرگ دنیا ﺍﺯ نوع Welded زیر سایز ۶ اینچ نمی سازند.

لوله بدون درز (Seamless ):

در استاندارد حداکثر تا ۴۸ اینچ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ .

– در بازار معمولا بین  ۳۲”~۳۶”ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .

-معمول استفاده از آن در طراحی حداکثر بین ۱۸”~۲۰” می باشد.

لوله درز دار (Welded):

در صورت اجازه دادن ابعاد ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻭ ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻴﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

– روش تک ورق که با انجام دو مرحله Uing(یواینگ) و Oing (اوینگ) و انجام جوشکاری مستقیم (Straight Seam ) می توان ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

 –روش Spiral (Helical) Seam:

. دراین روش ورق را به صورت اسپیرال تابانده و آنرا جوشکاری میکنند

گاهی از Trimmer برای ایجاد لوله های درز مخفی استفاده می شود.

آرایش انتهای لوله :

استاندارد ASME B16.25 در مورد Bevel  پخ ها و انتهای لوله ها توضیح می دهد و این نیاز بایستی از کارخانه سازنده درخواست گردد.

طول کلی تولیدی به دو صورت زیر تقسیم میگردد:

-لوله های DRL می توانند در صورت توافق به صورت دو تکه ارسال شود ولی حداق طول هر تکه نبایستی کمتر از ۱.۵m باشد.

-حتی کارخانجات می توانند در ضخامت نیز انحرافی در حدود ۱۲٪ کمتر و یا ۱۵٪ بیشتر داشته باشند که در صورت داشتن محدودیت های بیشتر بایستی موارد طی Specification (مشخصات فنی پروژه)  از سازنده درخواست گردد.

پوشش :

لوله های بدون پوشش را bore  نامیده و هرگونه پوشش داخلی و یا خارجی مطابق جدول زیر نام گذاری می گردد.

استاندارد:

استاندارد لوله ها شامل موارد ذیل می باشد:

۱- API 5L برای لوله های Carbon Steel.

۲- ASME B 36.10m – ASTM برای لوله های Carbon Steel و Alloy Steel.

۳-  ASME B 36.19m – ASTM برای لوله های Stainless Steel .