رتبه برتر نوآوری و فناوری ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته (( رینوتکس ۲۰۲۳))